Dung lượng: 8G
Công dụng: Lưu trữ dữ liệu,...
Kích thước: W2xH4cm
Chất liệu: Nhựa
Sản phẩm liên quan